Kayıtlar

Kuluçka / Cemil Yüksel

Bahar Sabahı / A.A.Milne

Üç Gencin Kalbi / Ece Ayhan

Wilhelm Reich

Zeitgeist III: "Yol Almak"

Oblomov / Ivan Goncarov

Her İki Adımda Bir Uygunsuzluğunu (Yalnızlığını) Algılayan Birisine Gazel / Turgut Uyar