3 Haziran 2011 Cuma

Tarih Kavramı Üzerine / Walter Benjamin

II.

"İnsanın en dikkate değer özelliklerinden biri," diyor Lotze", "tek tek bunca bencilliğin yanı sıra, yaşadığı ânın yarına hepten kayıtsız kal­masıdır." "Düşününce görürüz ki, mutluluk imgemiz baştan başa, ken­di varoluşumuzun bizi bir kere içine sürüklediği zamanın renklerini almıştır. Bizde imrenme duygusu uyandıracak mutluluk, sadece solu­muş olduğumuz havada vardır; bazı insanlarla konuşabilirdik, bazı ka­dınlar kendilerini bize verebilirlerdi, orada... Başka bir deyişle, mutluluk imgemiz ayrılmaz biçimde kurtarma ve kurtarılma imgemizle bir­liktedir. Tarihin konusu olan geçmiş imgemiz için de böyledir bu. Geçmiş, gizli bir zaman dizini taşır; ona kurtulma kapısını açan budur.' Eskileri kuşatmış olan havanın soluğu bize değip geçmez mi? Kulak verdiğimiz seslerde, artık susmuş olanların yankısı yok mudur? Kur yaptığımız kadınların tanımadıkları kız kardeşleri olmamış mıdır? Böy­leyse eğer, bizimle geçmiş kuşaklar arasında gizli bir anlaşma var de­mektir: Bu dünyada bekleniyorduk biz. Daha önceki her kuşak gibi biz de zayıf "bir Mesiyanik güçle donatılmışız, geçmişin üstünde hak iddia ettiği bir güç... Bu iddianın karşılığını vermek kolay değildir. Tarihsel maddeci bunun farkındadır.


Görsel: Mike Worrall 
Bağlantı: http://www.mikeworrall.com/gallery.html