10 Nisan 2011 Pazar

Oscar Wilde / Aforizmalar


•Neyin okunup neyin okunmaması gerektiği konusunda kurallar koymak saçmadır. Modern kültürün yarısından fazlası, okunmaması gereken şey­lerden oluşur.
•Hayat, ne istekle ne de niyetle yönetilir. Hayat, yavaş yavaş biriken sinir­lerin, liflerin ve hücrelerin bir ürünüdür. Düşünce burada saklıdır, tutku düşlerini burada yaşar.
•Bazı anlar vardır ki hayatı dolu dolu, bütünüyle yaşamak ile insanların ikiyüzlülükle bize dayattığı alçaltıcı, anlamsız ve sahte hayatı sürdürmek arasında karar vermek gerekir.
•Zevk doğanın bir kriteridir, onun onayının göstergesidir. Mutlu olduğu­muzda her zaman iyiyizdir, fakat iyi olduğumuzda her zaman mutlu değiliz.
•Gereksiz olanın bizim yegâne gereksinimimiz olduğu bir çağda yaşıyoruz.
•Dakiklik, zamanımızı çalar.
•Ancak unutmayı sevmeyi öğrendikten sonra yaşama sanatını öğrenmiş oluruz.
•Tehlikeli olmayan bir düşünce, düşünce olarak adlandırılmaya değmez.
•Bir kimsenin doğasının değişmesi bir büyüklük işaretidir. Doğal olmak ise, genellikle yalnızca bir aptallık işaretidir.
• Modern çağın ideali, mükemmel derecede bilgili bir insandır. Ve mü­kemmel derecede bilgili bir insan feci bir şeydir: içinde sadece yaratıklar ve toz bulunan, her nesnenin gerçek değerinin çok daha üzerinde bir fiyat­la satıldığı bir elden düşme eşya dükkanına benzer.
•İnsanların sanatı bir çeşit otobiyografi olarak gördükleri bir çağda yaşıyo­ruz. Güzelliğin soyut anlamını kaybettik.
•Yaşamak dünyada en nadir bulunan şeydir, insanların büyük çoğunluğu var oluyorlar, hepsi bu.
•Eğer kesin hedeflerle yaşıyorsak, heyecanlarımızı köreltiyoruz demektir. Eğer kesin hedeflerle yaşıyorsak, her an, her saat, her gün için yaşayacağımıza, bir dakika, bir saat, bir gün için yaşıyoruz demektir. Hayatımızın ruh halleri hayatımızın güzellikleridir. Ancak kendimizi tüm ruh hallerimize teslim ettiğimiz zaman gerçekten yaşıyoruz demektir.
•İyi olmak, kendi içinde uyumlu olmak demektir. Anlaşmazlık, başkalarıyla uyum içinde olmaya zorlanmak demektir.
•Herhangi bir kimse arkadaş acısı paylaşabilir. Fakat, ancak istisnai yaratılışa sahip bir insan, arka­daşının başarısıyla duygulanır.
•Kalpsiz olduğumu sanıyordum.Şimdi bende de bir tane olduğunu farkediyorum, ki bu bana kesinlik­le uymuyor. Bunun günün mo­dasına uyduğunu sanmıyo­rum. Bir kalbe sahip olmak bi­zi yaşlandırıyor ve en kritik anlar­da kariyerimizi berbat ediyor.
•Günümüzde insanlar her şeyin fiyatını biliyor, ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor
•Hayatın sanatı, meydan okuma sanatıdır. Mey­dan okumak: Kabulle­nerek yaşamaktan vazgeçip bunun için ya­şamalıyız.

Roll Dergisi 2000 Kasım Sayısından.