7 Mayıs 2011 Cumartesi

Balad / İlhan Berk

Ben böyle deniz görmedim ne kadar seni düşündüm
Gittim ne kadar bilemezsiniz ne türlü karanlık
Baktım biri yok o kentlerin hiç olmamışlar gördüm
S bir kadın balkonunda baksam ne zaman olurdu
E sesinde yüzlerce trenler yürürdü Galile'de
Sizi bilmem ben galiba olmadım o dünyalarda
Salt bir it karanlık akşamüstü denizlere doğru
Durmuş nasıl bu gökle bu yalnızlıklar yaşamada
Ne yaşanmışsa görmemişiz yaşanmış o kentlerde
Gittik gittik bizi bu surlar tuttu böyle kaldık

Böyle güneşlere bayılıyorum çok güneşlere
Hafif otlar yürüyor evlere pis İstanbullara
Şey ile şeysiz geçiyorum o kapanık güneşlerde
Siz bir durma benim karanlığımı yadsıyorsunuz
Sokağa çıkmayın diyorum çıkmayın duymuyorsunuz
Benimle gelen o büyük sıkıntıdan gelenlerdi
Ta Galile içlerinden yürüyerek gelmişlerdi
Biriniz beni görmediniz ne kadar bağırdımsa
Denizler baktığın tüm o denizler gösterdi bana
Bir yalnızlık yeryüzündeki kapılar bir o gördüm

Sunu

Ben bütün çizgilerde oldum bütün o çizgilerde
Her sefer böyle geldi vurdu yaşamama bir deniz
Aldı bir yaşamadan bir yaşamaya kodu nasıl
Al bir çocuk vardı o korkularda o gecelerde
Büyük ulu sular yudu beni çokum artık nasıl
Bir deniz size de gelir vurur elbet anlarsınız

F

Siz o gökleri görmediniz Asur'da
Kral yazıtı sularla Herodotos vakti, milat soğuna durur nasıl,
nasıl Met Kralı Urikos'a ırmak ötesi valiler getirir gösterirler,
kim bilir ne güzel gösterirler, durur sonra nasıl güzel Asur'lar
da özel evlerde Akadca, kim bilir. İngiliz nesrinde kim bilir ne
güzelsinizdir, oyma put dökme put gibilerde o küçük harf hali­niz
Het Dağları'na dedi
nasıl korkun
ben burda kalıp çay dağıtacağım yazıcı Ezra'ya siz ne
ya­pacaksınız ey falan

Siz o gökleri görmediniz, milat göklerini
Nasıl İstanbul defterde nerden bileceksiniz.

Virgül

Bu karanlık böyle yalnız kalmayalım.
Ur alfabesine vuran yüzünüz Mısır'da en çok Mısır'da
bi­zim en çok olduğumuz sabah şeydiniz öyle güzeldiniz.
Duyduk Got Denizi'nden geliyormuşsunuz, Mısır'da pa­rasız
yediğimiz balığı, hıyarları, karpuzları kralın önünde tarih­ler
kitabına yazdık çünkü Met, Fars kralları çünkü başkaları
güzeldi.
Siz benim konsüllüğümde geldiniz sabahtan şimdiye de­ğin
kaldınız, birtakım küçük denizleri taşladık birtakım deniz­lere aktık

Bu sokaklar ne güzel böyle bu sokaklara çıktık.